Front End Developer or React Native Developer

Estamos contratando desarrolladores: Front End Developer or React Native Developer, experiencia en React o React Native, Home office 100%, permanente, Inglés intermedio, Enviar cv en inglés: pquezadar@diproreclutamiento.com  Cel 3314397735, mencionar expectativa salarial.